Din personlige udvikling

grow personlig udvikling værktøjskassen

I GROW arbejder vi meget med den enkeltes personlige udvikling. En måde at se din personlige udvikling på er, at vi udvikler os ud af vores forestilling om livet. Det vil sige, at vi ændrer vores overbevisninger, følelser og tanker om, hvem vi er, og hvorfor vi er her. Den proces fortsætter hele livet igennem. Vi kan ikke gøre det forkert, selvom vi paradoksalt nok sjældent føler, at vi gør det rigtigt. Personlig udvikling kan ses som en rejse, du er på. En personlig proces, der ikke skal forhastes eller presses ned over hovedet på hverken os selv eller vores medmennesker. Hvis vi forestiller os, at der foran alle dine personlige indsigter befinder sig en stor port. På porten hænger der et skilt, hvorpå der står: ”Porten åbnes langsomt, lad venligst være med at skubbe”. Hvis du skubber for hårdt til porten, fordi du er ivrig efter at komme om på den anden side og se, hvad der befinder sig, så går porten i baglås, og indsigterne vil ikke blive tilgængelige. Det er vigtigt, at du har tålmodighed med dig selv og din egen personlige udviklingsproces. Med andre ord, hvis vi får alle vores indsigter, og det vi ønsker, på en gang, er det svært at rumme og håndtere. Hav derfor tålmodighed og nyd din individuelle proces og rejse i livet.

 

Vi kan kun tage ansvar for os selv

Et vigtigt element i personlig udvikling er, at skabe balance i sit liv og at mærke efter. Det er vigtigt at blive tydelig på, hvad vi vil, hvad vi mærker, hvad der er godt for os, hvad der ikke er godt for os, og hvad vi har behov for. Når vi mærker efter og tager ansvar for vores liv, valg og fravalg, bliver vi i højere grad i stand til at opnå et liv med kvalitet og livsglæde. alt sammen fordi vores beslutninger og valg bliver truffet mere overensstemmende med vores behov og værdier. Personlig udvikling handler også om at påtage sig ansvar for egne handlinger, adfærdsmønstre og egen andel af konflikter, og ikke bare skyde skylden på andre.

 

Øvelse gør mester

Når vi er pressede og udsatte, falder vi oftest tilbage til de mønstre hos os, der er trygge. Men de er ikke nødvendigvis sunde for os. Det kræver bevidsthed, motivation og styrke at ændre en adfærd eller et adfærdsmønster. Hjernen er indrettet på den måde, at der skabes nye synaptiske forbindelser, hver gang vi gentager en adfærd. Dette gør, at vi bliver bedre til det, vi øver og træner. Det er bl.a. derfor, at vi bliver bedre til at køre bil ved at øve os. Billedligt talt bliver den motorvej, vi kører på, bredere og bredere og lettere at køre på, hver gang vi kører på den. På samme måde er det med vores vaner og adfærdsmønstre, som vi finder tryghed i. Er motivationen og de rette betingelser til stede, kan der dog skabes store forandringer på ganske kort tid. Som med al anden læring, kræver det tid at nå en dybere forankring. Altså er personlig udvikling noget ganske andet og mere end et ”quick-fix”. Så vær derfor tålmodig med dig selv og andre i processen.

 

“Din personlige udvikling” af forfatter: Klaus Østergaard Nielsen

Læs flere indlæg