img

fællesskab, bevidsthed, mening og balance i centrum

Vores formål og visioner

GROWs arbejde og aktiviteter udspringer alt sammen af foreningens formål. Formålet tjener som vores ledestjerne indenfor alle dele af organisationen og lyder:

“Et fællesskab, hvor unge skaber rum for at udvikle bevidsthed omkring sig selv og andre, og støtter hinanden til meningsfulde liv i balance.”

Hvad formålet mere specifikt indebærer, kan du læse mere om nedenfor:

img

Fællesskab

I GROW er fællesskabet og sunde relationer nøglen til, at vi kan gøre en forskel og skabe vedvarende trivsel hos os unge. Alt for mange føler sig udenfor fællesskabet, ensomme og forkerte. Det ønsker vi at ændre ved at skabe fællesskaber, hvor vi er nysgerrige og løfter hinanden. GROW er et rummeligt og trygt sted at være, hvor vi gennem hinandens støtte finder modet til at være sårbare og ærlige overfor os selv og hinanden.

Bevidsthed

I GROW handler bevidsthed ganske simpelt om indsigt i vores krop, psyke og sind. Det indebærer viden om, hvem vi er som mennesker i relation til os selv og hinanden. Hvis vi eksempelvis bliver bevidste om, hvorfor vi eller vores medmennesker reagerer på en bestemt måde, øger vi bevidstheden. Processen bidrager til at træffe sundere valg indenfor mange områder i livet.

 

Balance

Vi kommer allesammen ud af balance i løbet af et helt liv. Når vi oplever pres, indre som ydre, vil vi opleve, at vi mister balancen.  Derfor har vi i GROW fokus på forebyggelse og på at give værktøjer til at holde og finde balancen igen – også når livet er svært.

Meningsfuldhed

Meningsfuldhed er en oplevelse af, at noget har stor betydning eller værdi. Kilden til meningsfuldhed er individuel fra person til person og vores forældre, undervisere og samfundet har ikke svaret – det har vi selv. Når vi i GROW støtter hinanden til meningsfulde liv, så guider vi hinanden til at finde vores egen vej – hvad der er meningsfuldt for os hver især.

Vores vision er at:

Vi har meget mere at fortælle!