img

Fællesskab, bevidsthed, mening og balance i centrum

Vores formål og visioner

I GROW tager vi alle beslutninger ud fra, hvordan vi bedst udlever vores formål: 

“At hjælpe unge til at stå stærkt i sig selv og i fællesskabet, så de kan opleve trivsel og støtte hinanden til meningsfulde liv i balance.”

For at få en dybere forståelse af formålet, kan du læse beskrivelserne af de enkelte dele nedenfor.img

Fællesskab

I GROW er fællesskabet og sunde relationer nøglen til, at vi kan gøre en forskel og skabe vedvarende trivsel hos os unge. Alt for mange føler sig uden for fællesskabet, ensomme og forkerte. Det ønsker vi at ændre ved at skabe fællesskaber, hvor vi er nysgerrige og løfter hinanden. GROW er et rummeligt og trygt sted at være, hvor vi gennem hinandens støtte finder modet til at være sårbare og ærlige overfor os selv og hinanden.

Trivsel

I GROW ser vi trivsel fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor vi har fokus på både betydningen af det mentale, sociale og kropslige for vores velvære. Trivsel er et omfattende emne og handler bl.a. om bevidsthed om os selv og en accept af det, vi oplever. Når vi har opnået accept, kan vi lettere bruge værktøjer til at opretholde eller komme tilbage i balance. Når vi er i balance, har vi overskuddet til at tage vare på vores trivsel og støtte andre.

Balance

Vi kommer alle til at opleve at komme ud af balance i løbet af et helt liv. Når vi oplever pres, indre som ydre, vil vi opleve, at vi mister balancen. Derfor har vi i GROW fokus på forebyggelse og på at give værktøjer til at holde og finde balancen igen – også når livet er svært.

Meningsfuldhed

Meningsfuldhed er en oplevelse af, at noget har stor betydning eller værdi. Kilden til meningsfuldhed er individuel fra person til person, og vores forældre, undervisere og samfundet har ikke svaret – det har vi selv. Når vi i GROW støtter hinanden til meningsfulde liv, så guider vi hinanden til at finde vores egen vej – hvad der er meningsfuldt for os hver især.

Vores vision er at:

grow hold

Vi har meget mere at fortælle!