img

LIVSÆNDRENDE UDDANNELSE FOR UNGE

Uddannelse til GROW-trivselsambassadør

Uddannelsen som GROW-trivselsambassadør giver dig muligheden for at få et dybdegående indblik i dig selv, og i hvordan du og andre interagerer med verden. Du bliver en del af et inkluderende fællesskab, hvor du får indsigt i, hvordan vi unge støtter os selv og hinanden til meningsfulde liv i balance. 

Under kyndig vejledning og professionel sparring har GROW sammensat den viden, som vi selv ønske, vi havde fået fra barnsben og lært i skolen.

Det vil altså sige, at uddannelsen er skabt af unge til unge, og der er et stort fokus på, at unge møder hinanden i øjenhøjde.

 

img

Uddannelsens rammer

Uddannelsen er på 100 timer fordelt på tre moduler med i alt 9 dages fysisk undervisning samt supplerende online undervisning.

Uddannelsesforløbet strækker sig over tre måneder, hvor du får kontinuerlig sparring og støtte i processen – både under og efter uddannelse.

Vi har stort fokus på, at læringen integreres bedst muligt med henblik på, at du kan tage værktøjer og dine indsigter med videre i livet. Derfor består undervisningen af en blanding af både teori, refleksion og øvelser i praksis.

Uddannelsen bygger på tre overordnede temaer: fællesskab, selvindsigt og navigation i livetTemaerne er gennemgående for hele uddannelsen og udgør den overordnede ramme for det indhold, som du kommer til at arbejde med på uddannelsen til GROW-trivselsambassadør. 

Næste uddannelsesstart: 

Modul 1: 25.-27. februar 

Modul 2: 18.-20. marts 

Modul 3: 8.-10. april 

Temaerne på uddannelsen​

Din rolle som GROW-trivselsambassadør

At være GROW-trivselsambassadør betyder, at du bliver ambassadør for fællesskab, mening og balance.

Som GROW-trivselsambassadør bliver du en del af vores frivillige team i GROW.  Det betyder, at du som GROW-trivselsambassadør enten kan være:

GROW-trivselsambassadør lokalt – her arbejder du frivilligt med at fremme trivsel blandt unge i dit nærmiljø eller på din uddannelsesinstitution ved eksempelvis at arrangere sociale events eller foredrag for andre unge. Læs mere her.

GROW-trivselsambassadør i organisationen – her arbejder du frivilligt i organisationen på baggrund af dit kompetenceområde indenfor områder såsom marketing, fundraising, trivselsfremmende aktiviteter eller SoMe. Læs mere her.

Du får gennem uddannelsen kendskab til dig selv på en ny måde, bliver en del af et inkluderende fællesskab og får muligheden for at gøre en forskel for andre unge gennem dit arbejde som frivillig. 

GROW-trivselsambassadører står aldrig alene:

  • Du vil igennem uddannelsen blive teamet op med en mentor, der vil støtte dig gennem uddannelsesforløbet.
  • Der vil ofte være flere fra din uddannelsesinstitution, som er på den samme uddannelse som dig.
  • Efter endt uddannelse vil du, gennem fællesskabet i GROW, fortsat blive støttet og få mulighed for at bidrage med det, du brænder for.

Vil du være GROW-trivselsambassadør?

Send en motiveret ansøgning til info@grow.dk eller kontakt os for at høre mere.