Tuborgfondet støtter GROWs uddannelse som trivselsambassadør

Tuborgfondet støtter GROW i et nyt projekt, hvor unge uddannes til at blive trivselsambassadører, så de kan skabe bedre trivsel for sig selv og andre unge. I samarbejde med Tuborgfondet og det ungedrevne innovationshus Station, skal projektet bidrage til at løfte trivselsniveuaet på de danske uddannelser gennem meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. Over det kommende halvår […]

Din personlige udvikling

grow personlig udvikling værktøjskassen

I GROW arbejder vi meget med den enkeltes personlige udvikling. En måde at se din personlige udvikling på er, at vi udvikler os ud af vores forestilling om livet. Det vil sige, at vi ændrer vores overbevisninger, følelser og tanker om, hvem vi er, og hvorfor vi er her. Den proces fortsætter hele livet igennem. […]

Naturens positive påvirkning på din trivsel 

grow naturens påvirkning

At bevæge sig ud i naturen er et af de bedste og hurtigste måder at genfinde balancen i sit liv. En gåtur i skoven, en tur på stranden eller alene en grøn plet græs i en park kan skabe et pusterum. Et pusterum der skaber fundamentet, ro og selvkærlighed. Naturens positive påvirkning på din trivsel […]

Sunde vaner er fundamentet for et liv i balance 

grow sunde vaner er fundamentet for et liv i balance

Gode og sunde vaner kan ses som fundamentet for et liv i balance, da de kan sikre et stabilt personligt velvære og energiniveau. Sunde vaner er fundamentet for et liv i balance.   Vaner er ofte så indgroede i os, at de er svære at ændre. Det handler ikke om at ændre hele vores måde […]

Mindfulness styrker dig i en travl hverdag

grow mindfulness styrker dig i en travl hverdag

I vores stræben efter at få succes og anerkendelse i et samfund der går hurtigere og hurtigere, er det let at miste sig selv. Det kan føre til meget lidelse og frustration. Derfor er det vigtigt, at kende til mindfulness og at finde og praksisser den form for mindfulness, der passer til dig. Mindfulness styrker […]

Overbevisninger og hvordan de påvirker dig

grow overbevisninger

Overbevisninger er konklusioner, som vi fra barnsben og op igennem livet drager ud fra vores erfaringer og oplevelse af verden. Det er det, som vi tror er sandt om specifikke situationer, os selv og andre. Overbevisninger og hvordan de påvirker dig har at gøre med vores opdragelse, vores omgivelser og vores samfunds kultur. Overbevisninger kan […]

Styrk dit selvværd og din selvtillid

grow selvværd selvtillid

At forstå selvværd og selvtillid, og hvad vi kan gøre for at styrke begge dele, har stor betydning for måden vi ser og opfatter os selv og tilgår verdenen på. I GROW er det et vigtigt fokus at styrke selvværd og selvtillid, så vi kan stå stærkt til fremtiden. Styrk dit selvværd og din selvtillid, […]